Поселение Кедровые Аллеи


Анонс 2 ПРП Кедровые Аллеи Польша.jpg

На создание нашего поселения нас вдохновили живые образы Анастасии, описанные в книгах В. Мегре "Звенящие Кедры России".

Поселение молодое. Как семечко, засеянное в майской почве. В месте, выточенным тающим ледником, где четыре озера пульсируют среди холмов в цвете небес, и золотятся берега шумящим тростником.

Островец, Долге, Келпиньске и Ваново жемчужины западно-приморской части Польши.

Поселение Родовых Поместий - Кедровые Аллеи - вот так мы его зовём. Первые тридцать восемь гектаров, а в будущем пусть будет хоть бы и сто, на которых в прекрасных родовых поместьях вблизи Борнэ мы заживем в счастливых семьях.

Начинают прорастать родовые поместья. Первые сады и огороды, очертания домов... В них рисуются образы из мечты, произнесенные вслух. На гектаре земли появляются живые дома, Пространство Любви, Гармонии, Мира, Радости – красочное, пахнущее, цветущее и рождающее пространство, которое с каждым Новым Добрым Днём делает нас богаче, поддерживает и питает...
Да возродится в нём Человек, Наши Семьи и Рода!

Между поместьями кедровая аллея вьётся. Вот дождь идёт, а вдоль неё тоненькие ручейки бегут. А стоит солнцу засветить, тут же цветные камушки подмигивают сквозь кедровую гриву. На его окраине - школа. Четыре сада на все четыре стороны света в виде круга. Среди них полянки, воплощённые в классы, без стен, так чтобы детское воображение не имело границ, будучи одновременно явью и мечтой.

Неподалеку сады, прописанные запахом и вкусом. Березовая роща и дубовая, а все это украшено цветами, где радужные краски оседают на лепестках. Её имя «Счастье», сотканное из звенящих кедров - можно лицезреть с Луны.

А рядом, около большого дуба, играет амфитеатр и птицы хоровод ведут. Платья женщин в танцах кружатся, детки играют в театр, а голоса мужчин звучат, как инструменты вместе с эхо.

Свободные от политики, вероисповедания, без юридической организации, без постоянных функций, лишь объединенные идеей быть частью Вселенной. Поселение действует согласованно, в пользу общей мысли и единогласия.

Общие территории - это наши совместные проекты. Это деятельность для общего блага. Здесь вместе с кедрами растут мечты. Их корни все крепче, светятся, сияют, устремляясь далеко вперед, в будущее, в очи Создателя, где сбывается его мечта о Человеке.

Ещё не близкий перед нами лежит путь, бывает, босиком приходится идти, истаптываются ноги, а вместо мостов появляется река. И все-таки стоит идти туда, куда он ведёт. Человек никогда не покидал Рай, лишь утратил чувство его восприятия. Ведь стоит только оглядеться вокруг и спросить себя - существует ли большое чудо от любви к самой жизни?

Мы ждём добрых людей, готовых к сотворчеству. С заинтересованными мы хотели бы заранее познакомиться, поэтому приглашаем к нам на Июльские Открытые Встречи в Кедровых Аллеях 26 -27 июля. Земля прекрасна!

Жители Поселения Родовых Поместий Кедровые Аллеи

Наше Поселение основано 7 мая 2014 года в Борнэ (с нем.: die Borne - «Источники») в Западно-Приморском воеводстве. Первоначальная площадь поселения составляет 38 га (в будущем пусть будет хоть бы и сто гектаров), в виде земельных участков примерно по 1 га; территорий под лесонасаждение, внутренних дорог и 5 га общей территории и школы (совместное владение, т. е. 8 соучредителей). Двенадцать семей создают свои родовые поместья. Две семьи живут постоянно.

Наши контакты:
alejecedrowe@interia.pl  
https://vk.com/alejecedrowe

Поселение Родовых Поместий КЕДРОВЫЕ АЛЛЕИ, Польша

******

Osada Rodowych Posiadłości Aleje Cedrowe


Nasza Osada powstała z inspiracji żywych obrazów Anastazji zawartych w książkach W. Megre „Dzwoniące Cedry Rosji”. Osada młoda jak nowalijka. Jak ziarno zasiane w majowej ziemi. W miejscu wyrzeźbionym przez topniejący lądolód, gdzie cztery jeziora pośród pagórków falują w kolorze nieba, złocąc jego brzegi szumną trzciną. Ostrowiec, Dołgie, Kiełpińskie i Wanowo, perełki zachodniopomorskiej części Polski. Osada Rodowych Posiadłości „Aleje Cedrowe” - tak ją nazwaliśmy. Pierwsze trzydzieści osiem hektarów a docelowo niech będzie i sto, na których w pięknych Rodowych Posiadłości koło Bornego zamieszkają szczęśliwe rodziny.

Zaczynają kiełkować Rodowe Posiadłości. Pierwsze ogrody, sady, kontury domów... W nich malują się obrazy marzeń wypowiedzianych na głos. Na hektarze Ziemi powstają żywe Domy, Przestrzenie Miłości, Radości, Harmonii, Spokoju... kolorowa, pachnąca, kwitnąca i owocująca przestrzeń ... która z każdym Nowym Dobrym Dniem będzie nas żywić, ubogacać i wspierać... Odrodzi się w niej Człowiek, Nasze Rodziny i Rody.

Pomiędzy Posiadłościami wije się cedrowa aleja. Kiedy pada, wzdłuż jej ciała płyną wąskie strumyczki. Kiedy świeci słońce jej kolorowe kamyczki puszczają oczka w cedrowe grzywy.

Na jej końcu Szkoła. Cztery sady w cztery strony świata zamknięte w okręgi. Pośrodku nich, polany zamienione w klasy. Bez ścian, tak by dziecięca wyobraźnia nie miała granic, była równocześnie snem i jawą. Nieopodal ogrody zapisane zapachem i smakiem. Brzozowy i dębowy gaj, a wszystko to ozdobione w kwiaty, tęczowe kolory osiadłe na płatkach. Jej imię "Szczęście" utkane dzwoniącymi cedrami widać z Księżyca.

Tuż obok, przy rosłym dębie, rozśpiewany Amfiteatr prowadzi korowody ptaków. Suknie żeńczyń wirują w tańcu, dziatki bawią teatrem, a głosy mężczyzn jak instrumenty grają z echem.

Wolni od polityki i wyznania, bez organizacji prawnych, bez stałych funkcji jedynie połączeni w idei bycia częścią Wszechświata. Osada działa w zgodzie na rzecz Wspólnej Myśli i Konsensusu. Teren wspólny to Nasza Współwłasność. To praca dla "Dobra Wspólnego". Tu z cedrami rosną marzenia. Coraz silniejsze mają korzenie, lśnią się i mienią patrząc hen daleko... ku przyszłości, w oczy Stwórcy, który spełnia myśl o Człowieku. Jeszcze nie bliska droga przed nami, po niej idzie się boso, choć czasami odcisk doskwiera i zamiast mostów pojawia się rzeka... Warto podążać tam dokąd prowadzi. Człowiek nigdy nie opuścił Raju, tylko utracił zmysł jego postrzegania. Przecież wystarczy tylko się rozejrzeć i odpowiedzieć na pytanie...

Czy jest większy cud od miłości do życia?
Czekamy na dobrych ludzi, gotowych do współtworzenia. Z zainteresowanymi chcielibyśmy się wcześniej lepiej poznać dlatego zapraszamy Was podczas:
- Lipcowych spotkań w „Alejach Cedrowych” w terminie 26-27 lipca.
Cała Ziemia piękna jest!
Mieszkańcy Osady Rodowych Posiadłości "Aleje Cedrowe" w Borne

Nasza Osada powstała 7 maja 2014 roku w miejscowości Borne (niem. die Borne - „Źródła”), gmina Drawsko Pomorskie, województwo zachodniopomorskie. Pierwotny obszar Osady to 38 ha (docelowo niech będzie i sto hektarów), podzielony na hektarowe działki; teren pod zalesienia, drogi wewnętrzne oraz 5 ha Terenu Wspólnego i Szkoły (współwłasność, tj. 8 udziałów Mieszkańców).

Osada powstala z inspiracji książek Vladimira Megre.
2018 rok.
Obszar Osady to wciąż 38 ha; dwanaście Rodzin tworzy swoje Rodowe Posiadłości; dwie Rodziny mieszkają w Osadzie na stałe.
nasz kontakt:
alejecedrowe@interia.pl
https://vk.com/alejecedrowe


Фотографии:


Назад в раздел

– Коль нет по силе партии такой, чтоб родину для каждого могла законом узаконить, тогда создать такую партию необходимо.
Анастасия
Из книги Владимира Мегре «Сотворение»

Поселения Зарубежья